Drošība

DoFinance piedāvā lielisku iespēju jebkurai personai kļūt par daļu no finanšu investīciju pasaules. Ja iepriekš tā bija profesionālu finanšu investoru priekšrocība, tad mūsdienās ar DoFinance palīdzību tā ir pieejama ikvienam. Pareizi izdarīti ieguldījumi ir ārkārtīgi aizraujošs ienākumu gūšanas veids.

Ir ļoti svarīgi norādīt, ka jebkuram finanšu ieguldījumam ir savi riski. Mēs aicinām visus mūsu investorus apzināties visus riskus, kas saistīti ar finanšu ieguldījumiem, un vienmēr diversificēt ieguldījumus dažādās riska kategorijās. DoFinance dod iespēju ieguldīt produktos, kuri ir nodrošināti ar patēriņa kredītiem. Galvenie riski, kas saistīti ar šiem ieguldījumiem, ir: aizņēmēju kredītsaistību neizpildes risks, tirgus, normatīvie riski, valūtas riski un pakalpojumu sniedzēju finanšu riski. Zemāk ir to apraksts un paskaidrojums, kā DoFinance tos mazina.

KREDĪTSAISTĪBU NEIZPILDES RISKS

Risks

Aizņēmēja risks neatmaksāt aizdevumu

Novēršana

DoFinance aizdevumu izsniedzējam ir tāds vērtēšanas modelis, kas uzrauga aizņēmēja rīcību reālajā laikā. Kredītu izvērtēšanas metodoloģija jau ir pielāgota lielām, pandēmijas ietekmētām, svārstībām. Investīciju rīks neļauj investoram pakļaut sevi tikai viena aizņēmēja riskam.

TIRGUS UN NORMATĪVAIS RISKS

Risks

Ekonomikas lejupslīdes risks, kas ietekmē investoru ieguldījumu vērtību, ieskaitot pēkšņas izmaiņas likumos, nopietnas valūtas svārstības.

Novēršana

DoFinance komanda pastāvīgi uzrauga ekonomisko situāciju tirgos, kuros tā darbojas. Tā rezultāti tiek publicēti DoFinance blogā katru mēnesi. Jebkuru ārkārtas notikumu gadījumos ziņojumi tiks nekavējoties publicēti. Investori tiek aicināti regulāri sekot publicētajai informācijai un paralēli arī citiem informācijas avotiem. Investīcijas tiek pieņemtas EUR valūtā, un aizdevuma izsniedzējs uzņemas valūtas risku. Pašlaik Āzijas valūtas ir vēsturiski viszemākajā līmenī, tāpēc šobrīd investējot, atdeve var tikai pieaugt, un valūtas svārstības nav bijušas pārāk augstas, jo lielākā daļa Āzijas valūtu ir atkarīgas vai pat ir piesaistītas USD. Dofinance atļauj investēt tikai kredītos, kas ir izsniegti regulētā tirgū, kur Aizdevumu izsniedzējam ir visas nepieciešamās atļaujas savas darbības veikšanai.

Investīciju platformas finanšu riski

Risks

Risks, ka aizņēmējs kavē plānotos maksājumus

Novēršana

DoFinance uzrauga, un Aizdevumu izsniedzējs piemēro komisijas maksas par kavētiem aizdevumiem, lai stimulētu parādniekus savlaicīgi veikt maksājumus. Aizdevumi tiek izsniegti uz laiku līdz 30 dienām, tāpēc kavēšanās risks ir neliels un to var uzreiz identificēt.

Risks

Risks, ka platforma piedzīvo finansiālas grūtības vai pārtrauc uzņēmējdarbību

Novēršana

Visus ieguldījumus nodrošina faktiskie aizdevumi, kas izsniegti gala aizņēmējiem. Gadījumā, ja DoFinance pārtrauc savu darbību, Investoru portfeli joprojām apkalpos aizdevumu izsniedzējs vai parādu piedziņas aģentūras caur kuru kontiem investori saņems savus ieguldījumus. Tā kā DoFinance ir starpnieks, kurš neuzņemas nekādus finanšu riskus, ir maz ticams, ka uzņēmums beigtu pastāvēt. Līdz ar to DoFinance pārliecināsies, ka aizdevumu izsniedzējam ir pārstāvis, kas pārvalda neatmaksāto kredītportfeli.

Aizdevuma izsniedzēja uzņēmuma

Risks

Risks, ka Aizdevumu izsniedzēja uzņēmums saskaras ar problēmām vai pārtrauc uzņēmējdarbību

Novēršana

Gadījumā, ja aizdevumu izsniedzējs pārtrauc savu darbību, Investoru portfeli nodos parādu piedziņas aģentūrām un attiecīgā nauda caur DoFinance kontiem tiks novirzīta Investoru kontos. DoFinance katru nedēļu uzrauga sava aizdevuma izsniedzēja finanšu stabilitāti.

Kā DoFinance aizsargā tavus personīgos datus

Jūsu informācijas un privāto datu drošība (kā arī ieguldījumu riska samazināšana) ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm. DoFinance nodrošina organizētu datu glabāšanu saskaņā ar visaugstākajiem drošības standartiem un Latvijas likumdošanu. Katra ieguldītāja personas dati tiek pieprasīti atbilstoši attiecīgajām likumdošanas prasībām, lai novērstu krāpnieciskas darbības, kas pasargā abas puses. Dofinance reģistrācijas process ietver identitātes pārbaudes procesu, kura laikā mūsu DoFinance komanda identificē katru jauno investoru atsevišķi.

DoFinance regulāri informē katru investoru par ieguldījumu plānu statusu, katru cesiju, peļņu un citu informāciju. Investoriem katru dienu tiek nosūtīti e-pasta ziņojumi ar galvenajiem profila rādītājiem, kā arī izmaksu pieprasījumu apstiprinājumi (ja tāds tiek veikts), pievienoto līdzekļu summa, pabeigtie ieguldījumi utt. Turklāt vēl investori tiek informēti par galvenajām uzņēmuma izmaiņām/ svarīgāko informāciju mūsu Bloga vietnē, kur mēs publicējam informāciju par uzņēmuma produktiem, Aizdevumu izsniedzēju tirgus statusu, gaidāmajiem vebināriem, portfeļa atjauninājumiem u.c.

Atbilstība finanšu tirgiem

DoFinance strādā AML speciālisti, kuri pārliecinās, ka uzņēmumus netiek iesaistīts nelegālās darbībās. DoFinance investoriem var palūgt iesniegt dokumentus par savu līdzekļu izcelsmi, kas tiek darīts pēc reģionālās finanšu uzraudzības iestādes ieteikumiem, kā arī balstoties uz ES un MiFID prasībām.